Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie

Odzież

INFORMACJA

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, że odzież będzie przyjmowana po uprzednim
kontakcie telefonicznym z pracownikami:
41 38 12 169 lub 797 255 946.
Przyjmowana będzie odzież czysta,
niezniszczona (bez dziur, plam itp.) i nadająca się do ponownego użytku.